-----------------      -------------

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Adó Sziget

NAV (APEH)

 • 1429EUD
  Bevallás a 2014. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, a hitelintézetek...
 • Vámhatósági engedéllyel rendelkező nemzeti dohányboltok listája
  Bevallás a 2014. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, a hitelintézetek...
 • Jövedéki engedéllyel rendelkezők
  Bevallás a 2014. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, a hitelintézetek...
 • Húsz évet is kaphatnak a takarítós bűnszervezet tagjai
  Ötvenezer oldalas iratanyaggal zárult annaka győrújbaráti takarítócégnek a büntetőügye, amely a gyanú szerint másfélmilliárdforint adót csalt el. A NAV győri...
 • 15ELEKAFA
  Kérelem az Art. 9. számú melléklet I. címének 2/A. pontjában meghatározottadóalanyt az Európai Közösség valamely tagállamából megilletőhozzáadott-értékadó visszatéríttetéséhez
 • 15ELEKAFA_KIIGNY
  Az Art. 9. számú melléklet I. cím 2/A. pontjában meghatározott adóalanyt azEurópai Közösség valamely tagállamából megillető hozzáadott-értékadóvisszatéríttetési kérelmének kiigazítási nyilatkozata
 • Autópályán hagyta autóját a cigarettacsempész
  A NAV pénzügyi nyomozóihatezerötszáz doboz cigarettát foglaltak le abból az autóból, amelyet vezetőjearendőri intézkedést elkerülve hagyott hátra az M3-as autópálya...
 • 14K106
  A biztosító adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítés 2014. évi összegéről
 • Felhívás az egyes egészségügyi háttérintézmények átalakításához kapcsolódóan megvalósult jogszabályváltozásokról
  A biztosító adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítés 2014. évi összegéről
 • Az elektronikus vám
  A biztosító adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítés 2014. évi összegéről

 


Utazási költségtérítés, kiküldetések elszámolása és adózása

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor dolgozónknak nem a társaság székhelyén vagy telephelyén kell munkát végeznie, hanem másik helyen. Ilyenkor kerülhet sor kiküldetésre, hivatali, üzleti utazásra, stb. Nézzük meg, hogy az utazások milyen adminisztratív feladatok mellett oldható meg és mit kell tudnunk azok adózásáról, melyeket az Szja törvény taglal.


 

Mielőtt megnéznénk, hogy mit kell tudnunk az utazáshoz kapcsolódó költségtérítés, illetve kiküldetésekhez kapcsolódó adózásról, tisztázzunk egy-két alapfogalmat.

  

Hivatali, üzleti utazás

A magánszemély jövedelmének megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás - a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás kivételével -, ideértve különösen a kiküldetés (kirendelés) miatt szükséges utazást, de ide nem értve az olyan utazást, amelyre vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a tényleges szakmai és szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti; továbbá az országgyűlési képviselő, a polgármester, az önkormányzati képviselő e tisztségével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás (a lakóhelytől való távollét).
 

Kiküldetés (kirendelés)

A munkáltató által elrendelt, a munkaszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés, ideértve a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonájának szolgálati érdekből történő áthelyezését, átvezénylését is.

  

Külföldi kiküldetés

A belföldi illetőségű magánszemélynek a jövedelme megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében a Magyar Köztársaság területén kívüli (a továbbiakban: külföld) tartózkodása, továbbá az előzőekkel kapcsolatos külföldre történő utazás, ideértve különösen a külszolgálatot és az azzal összefüggő utazást.

  

Külszolgálat

A munkáltató által elrendelt, külföldön történő munkavégzés.

  

Költségtérítés

Az Szja törvény szerint az a bevétel (kivéve, ha a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni), amelyet e törvény által költségnek elismert kiadás megtérítésére kizárólag az adott bevételszerző tevékenység folytatása érdekében vagy hivatali, üzleti utazással (ideértve a kiküldetést, a külföldi kiküldetést, a külszolgálatot) összefüggésben kap a magánszemély. Nem tartozik ezen kiadások körébe a magánszemély személyes vagy családi szükségletét részben vagy egészben közvetlenül kielégítő dolog, szolgáltatás megszerzését szolgáló kiadás, kivéve, ha e törvény olyan költségtérítést állapít meg, vagy olyan, jogszabályban meghatározott költségtérítést ismer el, amellyel szemben a kiadást nem kell igazolni.

 

  

 

Kiküldetési rendelvény

A kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, valamint ezen költségtérítés kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár stb.). A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi.

 

  

 

Adóalapba nem tartozó, illetőleg költségnek nem számító ide vonatkozó tételek az Szja törvény szerint

A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket:

 • A magánszemélynek adott olyan összeget (utalvány értékét) - ideértve hivatali, üzleti utazás esetén az utazásra, a szállás díjára, külföldi kiküldetés esetén az utazásra, a szállás díjára szolgáló összeget is -, amellyel szemben a magánszemély a juttató részére közvetlenül köteles bizonylattal elszámolni, vagy - ha a kiadást a magánszemély előlegezi meg - ezt a juttató utólag, bizonylattal történő elszámolás alapján a magánszemélynek megtéríti azzal, hogy ez a rendelkezés egyébként nem alkalmazható olyan kiadások esetén, amelyeket az szja törvény nem ismer el a magánszemélynél költségnek.
 • A hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó utazási jegy ellenértékét, ideértve a szokásosan a jegy árában felszámított étkezés ellenértékét is, továbbá a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó szállás ellenértékét, ideértve a szokásosan a szálláshely árában felszámított reggeli étkezés ellenértékét is.
 • A kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén a teljesített kilométer-távolság (futásteljesítmény) figyelembevételével az utazásra kapott összeget, feltéve, hogy a térített összeg nem haladja meg a jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mértéket;

 

A nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt a bevételt, amelyet a munkáltatótól a munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti munkába járás esetén
a) az utazási bérlettel, az utazási jeggyel történő, az említett kormányrendelet által előírt elszámolás ellenében, legfeljebb a bérlet, a jegy árát meg nem haladó értékben (ideértve azt az esetet is, ha a juttatás a munkáltató nevére szóló számla ellenében történő térítés formájában valósul meg), vagy
b) költségtérítés címén (ideértve különösen a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését is)
ba) a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között és/vagy
bb) hazautazásra a munkahely és a lakóhely között
közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 9 forint értékben kap a magánszemély.

Abban az esetben, ha kilométerenként több, mint 9 forintot juttatunk a munkavállalónak, úgy a 9 forint / kilométer értéket meghaladó költségtérítést jövedelemként kell figyelembe vennünk a munkavállalónál.

 

Béren kívüli juttatások, mint elkülönülten adózó jövedelmek (Szja törvény)

Béren kívüli juttatásnak minősül viszont a munkaadó a munkavállalónak a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában juttat jövedelmet.

A béren kívüli juttatás adója a juttatás értékének 1,19-szeresére számított adó mérték, mely adó mérték 2011-ben 16%. A béren kívüli juttatást nem terheli járulékfizetési kötelezettség.

 

A fentieken túlmenő költségtérítések, juttatások jövedelemnek minősülnek, melyek után szokás szerint, mint bármilyen más, az összevont adóalapba tartozó jövedelemnél számítanunk kell adóelőleget és járulékokat egyaránt.

Egészségügyi Államtitkár

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

 • Kormány.hu: indul az új kormányzati portál
  Publikus teszt formájában elindult a kormany.hu weboldal, a magyar kormány hivatalos információs honlapja, amely folyamatosan frissülve aktuális híreket, beszámolókat, multimédiás tartalmakat közöl a kormányzat mindenkori tevékenységéről.
 • Legyen a média a családért
  A Média a Családért Alapítvány és a Képmás családmagazin által alapított Családbarát Médiáért-díjakat 2010. december 16-án osztották ki. A Semmelweis Szalon rendezvényén Nyitrai Imre, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárságának helyettes államtitkára méltatta a díjazott újságírók munkáját és átadta az elismerést jelző oklevelet az ötvenezer forintos...
 • Szakmai elismerések átadása a kábítószer-ellenes világnapja alkalmából
  Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter az ENSZ kábítószer-ellenes Világnapja (június 26.) alkalmából rendezett ünnepségen szakmai elismeréseket adott át június 30-án.
 • Mit lehet tudni a magyarországi drogstratégiáról?
  Korózs Lajos, a szociális tárca államtitkára és Portörő Péter, a Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Igazgatóság vezetője "A Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma kezelésére 2010-2018" című kiadványt mutatták be hétfőn Budapesten.
 • Több mint 2 milliárd forint munkahelyteremtésre
  A Szociális és Munkaügyi Minisztérium az előző évekhez hasonlóan idén is pályázatot hirdetett munkahelyteremtő beruházások támogatására, kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetű térségekre.

Keresés

XL-Bér

XL-Bér - www.xlber.hu


Teljes és könnyen kezelhető
megoldás

www.xlber.hu

Armada ügyviteli programok. 18 hónap ingyenes frissítéssel!


Armada ügyviteli programok
www.armada.hu

Bérsziget reklám2

Bérsziget reklám3

Online szemináriumok, elektronikus szakkönyvek - www.kepzessziget.hu

Adó Sziget munkaügyi és számviteli szakmai portál - www.adozsiget.hu

Elektronikus Iratgyűjtemény és Tudástár - www.commentor.hu